Others >>

Navratri Devi Maa Mahagauri Puja

श्वेते वृषे समरूढा श्वेताम्बराधरा शुचिः। महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा।। या देवी ... Continue Reading >>

या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम: ... Continue Reading >>

Navratri Devi Maa Katyayani

चन्द्रहासोज्जवलकरा थाईलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी या देवी सर्वभूतेषु ... Continue Reading >>