Shekhar Suman supports Priyanka Chopra

© Merisaheli